l

Vårkonsert med Norrköpings Musikklasser
Navestadsskolan åk 4-9

Vårkonsert med Norrköpings Musikklasser
Hagaskolan årskurs 4-9

 

 Musikalen "PROGRAMMET"
Hagaskolan klass 9C och 9D


Det är roligt att sjunga och ännu trevligare att få kombinera sång med skolgång!

Att gå i musikklass är roligt! Man får sjunga tillsammans i kör och medverka på konserter. Det stärker självförtroendet att framträda och när man har musik varje dag så går det så mycket lättare även i andra ämnen – musik och sång stimulerar inlärning samt skapar samhörighet.

Musikklassernas vänner (MKV) är en ideell föräldraförening som stödjer Norrköpings musikklassers konsertverksamhet. Vi som är engagerade har barn i Norrköpings musikklasser på Hagaskolan och/eller Navestadsskolan.
 
Alla familjer med barn i musikklasser på Hagaskolan eller Navestadsskolan har möjlighet att vara medlemmar i MKV. Genom föreningen bidrar vi föräldrar till att förverkliga fler av våra engagerade musiklärares idéer och ge möjligheter för våra barn att utvecklas musikaliskt.  
 
MKV bidrar både genom ideellt arbete (tex biljettförsäljning mm) men även ekonomiskt vad gäller konserter, samarbete med andra musikklasser (nationellt och internationellt), studiebesök och stipendier. Vårt arbete bidrar till att utveckla musikklassernas verksamhet och attrahera nya elever till Norrköpings musikklasser.

Föreningen Musikklassernas Vänner står för hemsidan. Välkommen in!Jubileumskonserten, våren 2011

Under läsåret 2010/2011 firade vi vårt 50-årsjubileum med stor konsert i ett så gott som fullsatt Stadium Arena. Vi lanserade en DVD med CD och en bok om våra 50 år.